Välkommen
 
Bilder
Styrelse
Information
Nyheter
Länkar

 

Kontakta oss

Vi har gått med i grannsamverkan. Tryck här för mer information!!

______________________________

2012

Kommunens bygg & miljönemnd
har beviljad bygglov och

planer på marknadsplatsen
2012-06-05

se protokoll och överklagan

______________________________
2012

2012-05-10 har Gislaveds Kommun TK ansökt om
tidsbegränsad bygglov avseende uppställningsplats
för husbilar mm. Uppförande av toalettbyggnad.

se ansökan

______________________________

 Det är vår absoluta åsikt att detta inte skall genomföras.
se vår förklaring

______________________________

2008

Kommunen har stängt marknadsplatsen.

 

Det går inte att ha den för parkerings plats för lastbilar mitt in i ett bostadsområde, med buller som följd, avgaser och dam. Lastbilarna håller motorer i gång timtals ibland på vintertid. Hur bra är det med 40 tal hus och lägenheter i närheten med luftburen värme och ventilationssystem.


Värnamo Nyheter

Dammet förstör trivseln

Ur Värnamo Nyheter skrivit av Malin Nilson

foto Ingolf

 

______________________________

Senast uppdaterad
2008-04-23 21:15