Välkommen
 
Bilder
Styrelse
Information
Nyheter
Länkar

 

Anmäl om något behöver åtgärdas.

 

 

 

 

Vi har gått med i grannsamverkan. Tryck här för mer information!!

Ny styrelse 2013-04-16

VAD ÄR BRF STAREN
HUR FUNGERAR FÖRENINGEN?
Ornings, tryvsel och skötselregler.
Ritningar
Utbyggnad - Altan
Värmeaggregat och ventilations anläggning!


RDKR Värmeåtervinningsaggregat i kök 2011 >

 Instruktion för drift och skötsel 2011 >
 Instruktion för drift och skötsel 2013
 Instruktion för drift och skötsel 2014-15
 Instruktion för drift och skötsel Backo värme
   

Förråd 1 och 2 (snicken) gemensam förråd!
Blandare badrum
Blanketter försäljning

Energideklaration 2008 för Brf Staren

Stadgar för BRF Staren

Färgkoder hus

Färgkoder balkong


Har Ni synpunkter / idéer som kan vara till nytta för föreningen, så tveka inte att höra av Er till någon i styrelsen!
på e-mail eller per telefon!

 

     Våran VVS service sköts av, Gislaveds VVS & Energiteknik AB

Kontakta styrelsen vid eventuella trasiga delar eller för annan information om skötsel! Vi kommer gärna med råd/hjälp eller lotsar vidare till våra serviceföretag vid svåra reparationer!


EL


  TV

Internät

 

 
Anläggning bredband och TV

 

 

OBS! OBS!

Bankgiro 5638-9620

        vid bet. av hyra

 

Inspirerad av Island?

 

 

 

 

 

Blanketter

 

Överlåtelse avtal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAD ÄR BRF STAREN?

 

 

Brf Staren är en bostadsrättsförening som äger Fastigheten Staren 10 med 20 radhuslägenheter på Förstadsgatan 2.

 

Varje år väljs en styrelse som sköter föreningen och underhåll av husets yttersida. Medlemmarna ansvarar för underhållet inomhus i ”sin” lägenhet, samt eventuell utbyggd altan, både in och utsida av utbyggnad är på innehavarens ansvar!

 

Lägenheterna är 88 m2 med 3 eller 4 rum, ett fristående förråd och ett kallgarage. I avgifter ingår tillgång till bredbands TV med 16 kanal grundutbud, samt internet 10/10GB, vatten och sophämtning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUR FUNGERAR F?ENINGEN?

 

 

 

Månadsavgiften betalas i förskott utan anmodan till konto bankgiro 5638-9620 i Handelsbanken.

OBS! Skriv in lägenhets nummer och år. och mån. 
t.ex. Läg.18/2c/1209 / avi skickas ej ut till medlemmar!!

Ytterområden sköts gemensamt av medlemmarna, och du förväntas att deltaga i, gräsklippning, snöskottning etc. Föreningen har trädgårdsverktyg i garagelängan, tala med någon i styrelsen så får du information.

 

Varje år hålls två ”städdagar” och då är närvaro obligatorisk.

Samt 2 trädgårdsdagar för mindre justering före och efter semestern!

Vår förening håller årsmöte varje vår, då presenteras det ekonomiska utfallet och avgiften för nästkommande år.

Detaljerad information finns i föreningens stadgar.

Upp

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

·        

ORDNINGS, TRYVSEL och SKÖTSELREGLER.

  

       

·         Allt arbete på yttersidan av huset måste skriftligen godkännas av styrelsen. Samt förnedringar av byggnadens struktur invändigt som har med föreningens ansvar att göra, se stadgar!

·         Husdjur får inte rastas inom området.

·         I garage: Motorvärmare får användas max 1 timme. Installation av EL slukande prylar av olika slag får ej göras, t.ex. kyl, fris och annat som brukar EL!

·         Anmäl omgående till styrelsen om något är trasigt.

·         Personligt trädgårdsavfall forslas bort av var och en, gemensamt avfall tar föreningen! Kan läggas på vårat släpp!

·         Filter i ventilationsanläggning måste bytas/rensas regelbundet. filter Backovärme badrum skal rensas/tvättas var annan vecka, fläkt kök lyser rött vid rekommenderat byte/tvätt av filter! Filter finns i förråd! Information och råd kontakta någon i styrelsen!

·         Biltvätt är inte tillåten på området.

·         Inga beställningar får göras i föreningens namn.

·         Du bör tala om att du ska ha fest för dina grannar i god tid, så att de är förberedda. Använd ditt goda omdöme och ta hänsyn till att du bor nära andra människor. Normalt bör du visa sunt förnuft, är du osäker om du kanske stör grannen, be han att tala om för dig om du går över gränsen, det kallas för god grannsämja!

·         Max 20 km/t inom området.

·         Kom ihåg att vända innan du parkerar vid in/utfarten på gatan. För att vi skall få så bred gata som möjligt. Parkera ej vid eller på gula linjer!

·         Sopcontainern är endast avsedd för hushållssopor som inte kan återvinnas vid återvinningsstation (alltså ej tidningar, mjölkkartonger, wellpapp, plast och glas o.s.v.) Vi betalar efter volym, därför är det en vinst för oss alla att vi sorterar våra sopor. Försök att stänga soppåsarna för att undvika lukt och onödig städning av containern. Dock speciellt sommartid då värmen setter fart på illa luktande sopor och kan då störa de som bor närmast våra containrar! Packa gärna fisk/skaldjurs rester lite extra!

·         Nycklar till stora förrådet finns hos Göran 2A, Fredrik 2E,  Matti 2J, Ingvar 2K, Jan 2L, Magnus 2R, Carina 2S, Bertil 2U och Filip 2V. Till lilla förråd gäller respektive husnyckel.

 

 

Skötsel av värme, ventilation!

 

OBS! Under åren 2011 till 2014/15 byte vi ut alla köksfläktar, du kan se vilken årsmodell du har med att gå hitt och där finns broschyr / skötselråd!   

·         Ansvarig innehavare av lägenhet skal se till att skötsel av ventilation bör var rätt skött, med rensning och eller byte av filter (filter skaffas av föreningen), samt se til att fläktar går rena! Slarv eller misskötsel kan påverka utrusning med att den kan gå sönder, eller i värsta fall kan börja brinna!  Se exempel bild!

·         Fläkt kök skal skötas med städning och rensning alt. byte filter, när varningsljus lyser se instruktioner se här!

·         Värmeaggregat i badrum nere (BAKOVÄRME) skal sötas enligt instruktioner se här!

 

                 

                   

Vid test av kombination Minimaster (köksfläkt) och värmefläkt (Backovärme)
badrum nere/tvättstuga) gjort 2017 av Inneklimat och var klimatet vid rätt
inställning så bra att den går att rekommendera för allergiker!

 

 

 

Upp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmeaggregat och ventilations anläggning

 

 

Broschyr i pdf

 

Instruktion för drift och skötsel
Städning och underhåll fläkt

 

Badrum

  

 

Att tänka på angående Backo värme i badrum!

Byte alt. rengöring av filter minst 1 gånger i månaden och oftare för de som har husdjur!

Samlas för mycket dam på fläkt motor blir resultatet se bilder här. Ofta bror det på att man har glömt att rensa eller byta filter och det öppnar sig och det blir fritt flöde för damm igenom kanalsystemet!

1.       Högre strömförbrukning. Motor är testad ren från fabrik och då är den 195W men kan fördubblas ned mycket smutsig motor!

2.       Mindre luftflöde.

3.       Bildas vibraton i väggar och golv. Obehag för alla!

4.       Varar kraftigt sämre.

5.       En bra idé är att klippa till och lägga filter för gallret i hallen se här. Och dammsuga den ca.1 gång i väckan

Det behövs skötas bättre städning på filter alt. byte!
Översyn av motor bör göras varje år!

Allt för personligt bättra trivsel skull! Det är lätt att glömma eller missa detta! Detta är trivsel och ekonomisk fråga för hela föreningen och den enskilde!

Kontakta styrelsen vid eventuella trasiga delar eller för annan information om skötsel! Vi kommer gärna med råd/hjälp eller lotsar vidare till våra serviceföretag vid svåra reparationer!

 

 


Luftintag/ventil hall.

 

 

Kök  

Ritning luftkanaler / luftflöde
Ritning luftkanaler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förråd

 Förråd 1 och
Förråd2 (snicken)
 

I förråd 1 (lilla) finns verktyg för utomhus skötsel,
I förråd 2 är större grejor, om något behövs där ifrån
kontakta någon i styrelsen!

 

Under uppbyggnad!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bb

Blandare badrum


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Färgnyckel - coder
Kulör:
NCS S1020-Y10R Mörkgul
Brytbas: A
Recept: CW 5,4 YE 13,8
YX 35,4

Hus A och B
Lägenheter
Q-R-S-T-U-V-K-L-M-N-P
Kulör:
NCS S 2000-N Grå
Brytbas: A
Recept: CH 4,2 RX 1,2
YX 3,9
Hus 3 grå
Hus C
Lägenheter F-G-H-J
Kulör:
NCS S 2010-G50Y Grön
Brytbas: A
Recept: CH 5,7 YE 28,2
YX 3,0
Hus 4 grön
Hus D
Lägenheter A-B-C-E
Kulör:
NCS S 100-N
Brytbas: A
Recept: CW 34,0 OM 3,0
YX 3,0
Garage väggar ljusgrå
Garage
Kulör:
AF 101 Äggskal Vit
Brytbas: A
Recept: CW 6,0 YE 2,0
YX 3,0
Vitfasad runt fönster vindskivor
Fasad/vindskiva Vit
Bredor runt fönster och dörrar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balkongräcken standardkulör

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbyggnad - Altan

 

Vid tänkt byggnad av uteplats kontakta styrelsen.
Vid byggnad av uteplats finns ritning se nedan.

Ritning
Utbyggnad 1

Utbyggnad 2

 

Upp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad
2017-06-08 13:09