Värme och luft system
BRF Staren i Gislaved


RDKR Instruktion

Fläktar utbytta
2K - 2011 i samband med renovering
2R - 2012 i samband med renovering
återställs med knapp efter filterbyte
av

2013
2A - 2E - 2N - 2P - 2Q - 2U
återställs med knapp efter filterbyte
av
Gislaveds VVS & Energiteknik

2014
2B - 2H - 2L
av
Gislaveds VVS & Energiteknik
2015
2C - 2D - 2F - 2G - 2J
2M - 2S - 2T - 2V
av
Gislaveds VVS & Energiteknik
återställs automatiskt efter filterbyte

Instruktion för drift'och skötsel
System är avsett för balanserad bostadsventilation med värmeåtervinning.

För att bibehålla den goda funktionen och energispareffekten behövs viss skötsel av värmeåtervinningsaggregatet.
En minneslista med korta anvisningar för manövrering, skötsel och rengöring finns
på dekorluckans insida.
Läs emellertid först igenom följande mer utförliga anvisningar och spara instruktionshäftet.
Det kan vara bra att ha till hands om någonting skulle krångla.

 

  

     Innehåll manualer

 

  Instruktion 2011 2 st.
 
Instruktion 2013 4 st.
 
Instruktion 2014 5 st.
 
Instruktion 2015 9 st.
 
Kontrollbox RDKS
 
RDKS Ethernetkort
 
RDKS Snabbguide
  Byggvarudeklaration
  Försäkran

  Spiskåpa

 

  Kontakta oss
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funktion

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning av aggregatet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manövrering

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skötsel

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rengöring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om något krånglar

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Har

Skött av
Kontakta någon i styrelsen om något behöver åtgärdas.© Ingolf 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

   

© Ingolf 2013